รายละเอียดหมู่บ้าน / วิสาหกิจชุมชน

...
บ้านก้างปลา

: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง

: ชัยพฤกษ์ / เมืองเลย

ผลิตภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จำนวน 6 รายการ
# พรีวิว ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ
1 จั๊มกางเกง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง
ชัยพฤกษ์ เมืองเลย
...
2 เสื้อสูทผู้ชาย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง
ชัยพฤกษ์ เมืองเลย
...
3 กางเกงผู้หญิง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง
ชัยพฤกษ์ เมืองเลย
...
4 ชุดรองจานแก้ว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง
ชัยพฤกษ์ เมืองเลย
...
5 กางเกงผู้ชาย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง
ชัยพฤกษ์ เมืองเลย
...
6 เสื้อสูทผู้หญิง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง
ชัยพฤกษ์ เมืองเลย
...