รายละเอียดหมู่บ้าน / วิสาหกิจชุมชน

...
บ้านนาป่าหนาด

: วิสาหกิจชุมชน เฮือนอ้ายเอ๊ม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาฅนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน

: เขาแก้ว / เชียงคาน

ผลิตภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชน เฮือนอ้ายเอ๊ม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาฅนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จำนวน 5 รายการ
# พรีวิว ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ
1 เสื้อเดรสทรงดักแด้สั้น
วิสาหกิจชุมชน เฮือนอ้ายเอ๊ม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาฅนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน
เขาแก้ว เชียงคาน
...
2 เสื้อคลุมผู้หญิง
วิสาหกิจชุมชน เฮือนอ้ายเอ๊ม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาฅนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน
เขาแก้ว เชียงคาน
...
3 เสื้อเดรสทรงดักแด้ยาว
วิสาหกิจชุมชน เฮือนอ้ายเอ๊ม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาฅนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน
เขาแก้ว เชียงคาน
...
4 เสื้อชาย + กางเกง
วิสาหกิจชุมชน เฮือนอ้ายเอ๊ม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาฅนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน
เขาแก้ว เชียงคาน
...
5 เสื้อสูทผู้ชาย
วิสาหกิจชุมชน เฮือนอ้ายเอ๊ม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาฅนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน
เขาแก้ว เชียงคาน
...