รายละเอียดหมู่บ้าน / วิสาหกิจชุมชน

...
บ้านกกบก

: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์พื้นเมือง บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง

: หนองงิ้ว / วังสะพุง

ผลิตภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์พื้นเมือง บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จำนวน 6 รายการ
# พรีวิว ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ
1 กระเป๋าอเนกประสงค์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์พื้นเมือง บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
หนองงิ้ว วังสะพุง
...
2 เสื้อผ้า (ชุดเดรส)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์พื้นเมือง บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
หนองงิ้ว วังสะพุง
...
3 เซ็ตผ้ารองจาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์พื้นเมือง บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
หนองงิ้ว วังสะพุง
...
4 กระเป๋าสะพายเฉียง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์พื้นเมือง บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
หนองงิ้ว วังสะพุง
...
5 เสื้อผ้า (ชุดเดรส)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์พื้นเมือง บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
หนองงิ้ว วังสะพุง
...
6 หมอน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์พื้นเมือง บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
หนองงิ้ว วังสะพุง
...