รายละเอียดหมู่บ้าน / วิสาหกิจชุมชน

...
บ้านสูบ

: วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง

: น้ำสวย / เมืองเลย

ผลิตภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จำนวน 6 รายการ
# พรีวิว ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ
1 กระเป๋าใส่ i - pad
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง
น้ำสวย เมืองเลย
...
2 ตะกร้าลายขิด
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง
น้ำสวย เมืองเลย
...
3 เสื้อสูท
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง
น้ำสวย เมืองเลย
...
4 กางเกง
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง
น้ำสวย เมืองเลย
...
5 กระเป๋าใหญ่
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง
น้ำสวย เมืองเลย
...
6 เสื้อสุภาพสตรี
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง
น้ำสวย เมืองเลย
...