Cotton Valley
ฝ้าย ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม

# preview รูปภาพ ชื่อหมู่บ้าน / วิสาหกิจชุมชน QR-Code
1

บ้านกกบก | หนองงิ้ว วังสะพุง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็นฝ้ายพันธ์พื้นเมือง บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง

2

บ้านก้างปลา | ชัยพฤกษ์ เมืองเลย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง

3

บ้านนาป่าหนาด | เขาแก้ว เชียงคาน

วิสาหกิจชุมชน เฮือนอ้ายเอ๊ม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาฅนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน

4

บ้านวังบง | นาด้วง นาด้วง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังบง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง

5

บ้านศรีเจริญ | เลยวังไสย์ ภูหลวง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ ตำบลวังไสย์ อำเภอภูหลวง

6

บ้านศรีประทุม | นาด้วง นาด้วง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายศรีประทุม ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง

7

บ้านสูบ | น้ำสวย เมืองเลย

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง

8

บ้านหนองน้ำใส | ผาอินทร์แปลง เอราวัณ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านซำขาม บ้านหนองน้ำใส ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ

9

บ้านใหม่ศาลาเฟือง | นาซ่าว เชียงคาน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านใหม่ศาลาเฟือง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน

รายการผลิตภัฑณ์แนะนำ
เสื้อคลุมแจ๊คเก็ต คอปืน นาด้วง
กระเป๋าอเนกประสงค์ ผาอินทร์แปลง
เสื้อคลุมทรงสูทแบบไม่มีปก นาด้วง
เสื้อสูทผู้ชาย เขาแก้ว
จั๊มกางเกง ชัยพฤกษ์
เสื้อลำลองสั้น เลยวังไสย์
เสื้อสูทผู้ชาย ชัยพฤกษ์
รองเท้าผ้า ผาอินทร์แปลง
รองเท้า นาซ่าว
เสื้อคลุม (ดรอป) นาซ่าว
ชุดสบายนาด้วงกุ่นผ้า แบบที่ 2 นาด้วง
กระเป๋าสะพายเฉียง หนองงิ้ว
เสื้อสูทบุรุษ ผาอินทร์แปลง
กางเกงผู้ชาย ชัยพฤกษ์
เซ็ตผ้ารองจาน หนองงิ้ว
ชุดราตรี นาด้วง
ชุดเดรสเชิ้ตสตรี (ไหมแกมฝ้าย) ผาอินทร์แปลง
เสื้อผ้า (ชุดเดรส) หนองงิ้ว
ตะกร้าลายขิด น้ำสวย
กระเป๋าสะพายข้าง นาซ่าว
ชุดสบายนาด้วงกุ่นผ้า แบบที่ 5 นาด้วง
เสื้อคลุมตัวยาว แขนพับสี่ส่วน (เสื้อกิมิโน) นาด้วง
กางเกงผู้หญิง ชัยพฤกษ์
เดรสกระโปรง นาซ่าว
ชุดสบายนาด้วงกุ่นผ้า แบบที่ 3 นาด้วง
ชุดรองจานแก้ว ชัยพฤกษ์
ชุดสบายนาด้วงกุ่นผ้า แบบที่ 1 นาด้วง
กางเกง น้ำสวย
เสื้อสุภาพสตรี น้ำสวย
กระเป๋าใส่ i - pad น้ำสวย