รายละเอียดหมู่บ้าน / วิสาหกิจชุมชน

...
บ้านหนองน้ำใส

: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านซำขาม บ้านหนองน้ำใส ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ

: ผาอินทร์แปลง / เอราวัณ

ผลิตภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านซำขาม บ้านหนองน้ำใส ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จำนวน 6 รายการ
# พรีวิว ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ
1 กระเป๋าอเนกประสงค์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านซำขาม บ้านหนองน้ำใส ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
ผาอินทร์แปลง เอราวัณ
...
2 หมวกบัคเก็ต
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านซำขาม บ้านหนองน้ำใส ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
ผาอินทร์แปลง เอราวัณ
...
3 เสื้อคลุมสตรี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านซำขาม บ้านหนองน้ำใส ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
ผาอินทร์แปลง เอราวัณ
...
4 ชุดเดรสเชิ้ตสตรี (ไหมแกมฝ้าย)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านซำขาม บ้านหนองน้ำใส ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
ผาอินทร์แปลง เอราวัณ
...
5 เสื้อสูทบุรุษ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านซำขาม บ้านหนองน้ำใส ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
ผาอินทร์แปลง เอราวัณ
...
6 รองเท้าผ้า
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านซำขาม บ้านหนองน้ำใส ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
ผาอินทร์แปลง เอราวัณ
...