รายละเอียดหมู่บ้าน / วิสาหกิจชุมชน

...
บ้านใหม่ศาลาเฟือง

: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านใหม่ศาลาเฟือง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน

: นาซ่าว / เชียงคาน

ผลิตภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านใหม่ศาลาเฟือง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จำนวน 5 รายการ
# พรีวิว ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ
1 เสื้อคลุม (ดรอป)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านใหม่ศาลาเฟือง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
นาซ่าว เชียงคาน
...
2 กระเป๋าสะพายข้าง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านใหม่ศาลาเฟือง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
นาซ่าว เชียงคาน
...
3 รองเท้า
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านใหม่ศาลาเฟือง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
นาซ่าว เชียงคาน
...
4 เดรสสูท
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านใหม่ศาลาเฟือง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
นาซ่าว เชียงคาน
...
5 เดรสกระโปรง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านใหม่ศาลาเฟือง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
นาซ่าว เชียงคาน
...