รายละเอียดหมู่บ้าน / วิสาหกิจชุมชน

...
บ้านวังบง

: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังบง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง

: นาด้วง / นาด้วง

ผลิตภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังบง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จำนวน 5 รายการ
# พรีวิว ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ
1 ชุดสบายนาด้วงกุ่นผ้า แบบที่ 1
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังบง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง
นาด้วง นาด้วง
...
2 ชุดสบายนาด้วงกุ่นผ้า แบบที่ 2
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังบง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง
นาด้วง นาด้วง
...
3 ชุดสบายนาด้วงกุ่นผ้า แบบที่ 3
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังบง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง
นาด้วง นาด้วง
...
4 ชุดสบายนาด้วงกุ่นผ้า แบบที่ 4
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังบง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง
นาด้วง นาด้วง
...
5 ชุดสบายนาด้วงกุ่นผ้า แบบที่ 5
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังบง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง
นาด้วง นาด้วง
...