รายละเอียดหมู่บ้าน / วิสาหกิจชุมชน

...
บ้านศรีเจริญ

: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ ตำบลวังไสย์ อำเภอภูหลวง

: เลยวังไสย์ / ภูหลวง

ผลิตภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ ตำบลวังไสย์ อำเภอภูหลวง จำนวน 5 รายการ
# พรีวิว ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ
1 กระเป๋าสตางค์ใบยาว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ ตำบลวังไสย์ อำเภอภูหลวง
เลยวังไสย์ ภูหลวง
...
2 กระเป๋าสตางค์ใบสั้น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ ตำบลวังไสย์ อำเภอภูหลวง
เลยวังไสย์ ภูหลวง
...
3 เสื้อลำลองสั้น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ ตำบลวังไสย์ อำเภอภูหลวง
เลยวังไสย์ ภูหลวง
...
4 เสื้อลำลองสั้น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ ตำบลวังไสย์ อำเภอภูหลวง
เลยวังไสย์ ภูหลวง
...
5 ตุ๊กตาช้าง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ ตำบลวังไสย์ อำเภอภูหลวง
เลยวังไสย์ ภูหลวง
...